Statistique des caisses de pensions - Principaux résultats 2016-2020

Statistique des caisses de pensions - Principaux résultats 2016-2020

Telechargiar la publicaziun
(PDF, 10 paginas, 368 kB)
Guardar la publicaziun en il navigatur Webviewer
Lingua FR
Ulteriuras linguas IT , DE
Gener Publikation
Publitgà ils 17.02.2022
Editur Uffizi federal da statistica
Copyright Uffizi federal da statistica
Tema Segirezza sociala
Pretsch gratuit
Numer UST 555-2000
Bibliographische Angaben BibTeX / RIS
Enquista, statistica Pensionskassenstatistik
 
Documents parentads Pensionskassenstatistik 2020: Definitive Ergebnisse

 

Empustar

Questa publicaziun po vegnir empustada cun il formular (en il chanaster da products).

Reducziuns vegnan concedidas tenor l'art. 19 e 22 da l'ordinaziun davart las taxas per ils servetschs statistics. Vus pudais inoltrar dumondas en il formular d'empustaziun sut "Remartgas".

 

https://www.bfs.admin.ch/content/bfs/rm/home/statisticas/catalogs-bancas-datas/publicaziuns.assetdetail.21304939.html