Infograficas

Monitoring der Legislaturplanung

La statistica sco 21 infograficas

Sut la rubrica «Chattar statisticas» vegn mess a disposiziun per mintgina da las 21 tematicas da la statistica federala ina infografica cumpletta ch’illustrescha mintgamai las cifras-clav las pli impurtantas. Per exempel las cifras-clav davart la populaziun, davart ils pretschs, davart la sanadad e davart numerusas autras tematicas.

Publicaziuns

Monitoring der Legislaturplanung

Diversitad e visibilitad

Duas ediziuns da Demos èn vegnidas deditgadas al tema diversitad e visibilitad. L’artitgel davart la minoritad linguistica rumantscha en Svizra è avant maun er en rumantsch. Quest artitgel porscha infurmaziuns davart las persunas che discurran resp. enclegian rumantsch.

Survista statistica da la Svizra 2021

Survista statistica da la Svizra 2021

Questa survista statistica da la Svizra As porscha ina pitschna selecziun dal grond dumber da datas che l’Uffizi federal da statistica (UST) registrescha ed elavurescha mintga onn en passa ventg secturs.

Politica

Elecziuns federalas 2019

Elecziuns federalas 2019

L'Uffizi federal da statistica (UST) metta a disposiziun ils resultats definitivs detagliads da las elecziuns federalas 2019 e analisa la fermezza da las partidas e dals sezs.

Bainvegni tar la versiun rumantscha dal portal statistic svizzer!

Nota: Las paginas rumantschas porschan mo infurmaziuns parzialas. Per ils cuntegns cumplets As supplitgain nus da consultar las paginas en tudestg u franzos (guardar il link survart).

https://www.bfs.admin.ch/content/bfs/rm/home.html