Publicaziuns

Survista statistica da la Svizra 2019

Survista statistica da la Svizra 2019

Questa survista statistica da la Svizra As porscha ina pitschna selecziun dal grond dumber da datas che l’Uffizi federal da statistica (UST) registrescha ed elavurescha mintga onn en passa ventg secturs.

Infograficas

Monitoring der Legislaturplanung

La statistica sco 21 infograficas

Sut la rubrica «Chattar statisticas» vegn mess a disposiziun per mintgina da las 21 tematicas da la statistica federala ina infografica cumpletta ch’illustrescha mintgamai las cifras-clav las pli impurtantas. Per exempel las cifras-clav davart la populaziun, davart ils pretschs, davart la sanadad e davart numerusas autras tematicas.

Temas interdisciplinars

Monitoring der Legislaturplanung

Monitoring da la planisaziun da la legislatura

Ils indicaturs da la legislatura servan ad observar las finamiras ch'il Cussegl federal ed il parlament han fixà en la planisaziun da la legislatura 2015–2019.

Bainvegni tar la versiun rumantscha dal portal statistic svizzer!

Nota: Las paginas rumantschas porschan mo infurmaziuns parzialas. Per ils cuntegns cumplets As supplitgain nus da consultar las paginas en tudestg u franzos (guardar il link survart).

https://www.bfs.admin.ch/content/bfs/rm/home.html