Mobilità e trasporti

Prontuario statistico 2013

Mobilità e trasporti

Telechargiar la publicaziun
(PDF, 32 paginas, 6 MB)
Quest asset exista en ina ediziun actualisada, vesair il link suandant:
Mobilità e trasporti
Lingua IT
Ulteriuras linguas FR , DE , EN
Gener Publikation
Publitgà ils 20.08.2013
Editur Uffizi federal da statistica
Copyright Uffizi federal da statistica
Tema Mobilitad e traffic
Pretsch gratuit
Numer UST 838-1300-05
Bibliographische Angaben BibTeX / RIS
Enquista, statistica Mobilität und Verkehr
 
Documents parentads Mobilität und Verkehr 2013

 

Empustar

Questa publicaziun po vegnir empustada cun il formular (en il chanaster da products).

Reducziuns vegnan concedidas tenor l'art. 19 e 22 da l'ordinaziun davart las taxas per ils servetschs statistics. Vus pudais inoltrar dumondas en il formular d'empustaziun sut "Remartgas".

 

https://www.bfs.admin.ch/content/bfs/rm/home/statisticas/mobilitad-traffic.assetdetail.348970.html