Survista statistica da la Svizra 2021

Survista statistica da la Svizra 2021

Telechargiar la publicaziun
(PDF, 52 paginas, 5 MB)

Quest'ovra porscha in purtret multitematic davart la situaziun en Svizra durant ils ultims onns. Ella cuntegna cartas, texts, graficas e tabellas ch'illustreschan las tendenzas las pli impurtantas en ils differents secturs. La statistica represchenta la societad. Tge ch'è l'in-teressant vi da la statistica n'èn betg necessariamain las cifras, mabain ils messadis concernent la societad ch'ella ans transmetta - messadis davart las relaziuns tranter ils individis en Svizra, ma er en lur interacziuns da l'autra vart da noss cunfins.

Guardar la publicaziun en il navigatur Webviewer (Deutsch)
Lingua RM
Ulteriuras linguas IT , FR , DE , EN
Gener Publikation
Publitgà ils 26.03.2021
Editur Uffizi federal da statistica
Copyright Uffizi federal da statistica
Tema Basas statisticas e survistas
Pretsch gratuit
Numer UST 024-2100
Bibliographische Angaben BibTeX / RIS
 
Documents parentads Survista statistica da la Svizra 2021

 

Empustar

Questa publicaziun po vegnir empustada cun il formular (en il chanaster da products).

Reducziuns vegnan concedidas tenor l'art. 19 e 22 da l'ordinaziun davart las taxas per ils servetschs statistics. Vus pudais inoltrar dumondas en il formular d'empustaziun sut "Remartgas".

 

Nota

Las paginas rumantschas porschan mo infurmaziuns parzialas. Per ils cuntegns cumplets As supplitgain nus da consultar las paginas en tudestg u franzos (guardar il link survart).

https://www.bfs.admin.ch/content/bfs/rm/home/statisticas/catalogs-bancas-datas/publicaziuns/ovras-generalas/survista-statistica-svizra.assetdetail.15864469.html