La Svizzera in 21 infografie

Società, economia, territorio e ambiente


La Svizzera in 21 infografie

Telechargiar la publicaziun
(PDF, 28 paginas, 2 MB)
Quest asset exista en ina ediziun actualisada, vesair il link suandant:
La Svizzera in 23 infografie
Lingua IT
Ulteriuras linguas FR , DE , EN , RM
Gener Publikation
Publitgà ils 12.06.2018
Editur Uffizi federal da statistica
Tema Basas statisticas e survistas
Pretsch* CHF  8.00
Numer UST 1825-1800

 

Empustar

Questa publicaziun po vegnir empustada cun il formular (en il chanaster da products).

Reducziuns vegnan concedidas tenor l'art. 19 e 22 da l'ordinaziun davart las taxas per ils servetschs statistics. Vus pudais inoltrar dumondas en il formular d'empustaziun sut "Remartgas".

 

* Pretschs exclusiv TPV

 

https://www.bfs.admin.ch/content/bfs/rm/home/statisticas/catalogs-bancas-datas/publicaziuns.assetdetail.5346141.html